Nick Harris

in Testimonials

Nói chung là bên Bingweb.com thưc hiện khá tốt, chuyên nghiệp. Thực hiện những yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. Chịu khó lắng nghe ý kiến của khách hàng. Mình rất hài lòng với phongvanexpress.com.

Mr. Hằng